Reclamacions

En cumpliment als articles 60 i 97 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la defensa dels consumidors i usuaris i de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, l'usuari/consumidor podrà interposar qualsevol reclamació en relació amb els serveis que presta BERTUR APARTMENTS a través del següent formulari: